Zetelverdeling

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 9 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling ná de verkiezingen van 19 maart 2014 is als volgt:


De zetelverdeling van de fracties in de raadzaal is in deze plattegrond weergegeven.