Hittestress en waterzooi

Vond u deze zomer ook wat onstuimig? Soms heel heet en soms heel nat. Langere periodes van grote warmte en een toename van extreme regenbuien zullen ons stadsklimaat in de toekomst gaan beïnvloeden. 'Hittestress' en 'waterzooi' hebben een negatieve invloed op ons leefklimaat, onze gezondheid en onze economie. Belangrijke oorzaak is de 'versteende stad'. Hitte blijft hangen en water kan niet weg. Wij zullen Leiden moeten aanpassen aan het veranderende klimaat. De oplossing is helemaal niet ingewikkeld: steen eruit, groen en blauw erin. Meer groen zorgt voor verkoeling en houdt hemelwater langer vast. Meer blauw kan het overtollige water tijdelijk opvangen en later afvoeren. Kopenhagen en Rotterdam lopen met ambitieuze programma's voorop in het klimaatbestendig maken van de stad. Een goed voorbeeld voor Leiden!. De winst is groot. Meer groen en blauw zorgen voor een aangenamer stadsklimaat. Minder verharding, meer groen en bomen en meer open water maken Leiden nog aantrekkelijker. U kunt meehelpen. Op de site van GroenLinks Leiden kunt u aangeven waar het groener en blauwer kan. Ik ben benieuwd!              

Walter van Peijpe
Walter van Peijpe