Sturen in een politiek dynamisch proces

Naast raadslid voor D66 ben ik ook voorzitter van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Twee verschillende rollen die allebei om andere vaardigheden vragen met ook allebei weer een andere uitdaging.

Als politicus sta ik midden in de Leidse samenleving, ga ik in gesprek met alle Leidenaren en voer ik tijdens de raad een debat over belangrijke onderwerpen. Een rol met veel dynamiek en reuring. Maar als commissievoorzitter daarentegen leid ik, samen met de commissiegriffier, het debat en moet ik voorkomen dat het een chaos wordt. Een wereld van verschil.

De onderwerpen die in mijn commissie besproken worden raken vaak grote groepen mensen in onze stad en kunnen soms emotioneel beladen zijn. De publieke tribune is de afgelopen jaren dan ook regelmatig volgelopen bij onderwerpen op het gebied van onderwijshuisvesting, statushouders, ijshal, Voetbal Vitaal of maatschappelijke opvang. En ja, dan willen de emoties weleens hoog oplopen.

Ik zie het dan als mijn taak om de grenzen van de discussie te bewaken. Ik vind het goed als mensen hard zijn op de inhoud, maar ik grijp in wanneer iemand bewust bezig is iemand te beschadigen. Als commissievoorzitter ga ik met een tevreden gevoel naar huis als er adviezen en voorstellen zijn gedaan op basis van een inhoudelijke discussie. Dan hebben we vanuit de commissie goed voorbereidend werk verricht voor de gemeenteraadsvergadering.

Wilt u een keer een commissievergadering bijwonen of wilt u inspreken bij een commissie kijk dan op de website www.leiden.nl/raad voor meer informatie en de actuele vergaderdata. Natuurlijk kunt u onze vergaderingen vanuit huis live volgen, maar om de sfeer en emotie van het debat te ervaren, nodig ik u van harte uit om een keer plaats te nemen op de publieke tribune!              

Vahit Köroğlu
Vahit Köroğlu