Geloof niet alles wat je denkt…

18 december 2014

Aan mij de eer om de laatste raadscolumn van dit jaar te verzorgen. Vergeeft u mij alvast het melancholische tintje?  Het is immers dé tijd van het jaar waar met een ‘kalkoenvulling’ aan sentimenten teruggekeken wordt op 2014. Als raadslid op het gebied van Werk en Middelen, Economie, Toerisme en Cultuur kijk ik met dankbaarheid terug. 

Het woord ‘innoveren’ uit de titel van ons beleidsakkoord gaat voor mij veel verder dan technologie. Het betekent juist om uit je eigen werkelijkheid te stappen. Om niet alles te geloven wat je denkt. Hierdoor komen menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid vaak eerder in u op dan u denkt. Waarden die ik terug wil zien in ons land en waar vorige generaties zo hard voor hebben gestreden. En mijn hoofdmotivatie om de politiek in te gaan.

Voor 2015 wil ik niet alleen zijn voor de ‘lijdende onzichtbaren’ . Maar ook voor uw bekenden, collega’s, vrienden en dierbaren. En ook voor u, die het nu misschien heel goed heeft maar niet weet wat morgen voor u in petto heeft.
Een gezond en gezegend 2015!
 
Natalie Wanga, raadslid SP

Natalie Wanga, SP
Natalie Wanga