Stop het geprop!

Leiden heeft een woningbouwopgave van  6500 woningen!! Waar gaan die komen in de minst groene stad van Nederland? In hoge flats? Op voetbalvelden of schoolpleinen? In de parken, over de singels en grachten, in lege kantoren? Het is een vraag die ons allen aan gaat. Want wat als je een flat op de stoep of achtertuin krijgt zoals bij de Munnikenstraat, de Kolff Bakkerstraat, Kastanjekade? Dan mag je op zijn minst verwachten dat de ontwikkelaar contact opneemt en vraagt waarmee rekening moet worden gehouden; Schaduw, geluidsoverlast, privacyverlies, heien...

Wat mij verbaast is dat omwonenden in een laat stadium betrokken worden bij bouwplannen. De achterstand van informatie en overleg valt dan niet meer  in te halen. Met acties, boosheid, onbegrip en achterdocht wordt er uiting gegeven aan deze ruimtelijke overval. Kan dat niet anders?
Het CDA pleit voor een gelijkwaardige aanpak  vanaf het prille begin. Gelijkheid van informatie en overleg plus een eerlijke  berekening van kosten voor gewenste aanpassingen. We bouwen niet in een polder, maar in een propvolle stad.: Eerst de richtlijnen van de stad en dan de plannen.

              

Moniek van Sandick
Moniek van Sandick