Betaalbaarheid van wonen en de wachtlijsten

Mijn naam is Helma Baart, Raadslid PvdA en woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen.
Mijn belangrijkste onderwerpen zijn de betaalbaarheid van wonen en de wachtlijsten. Ik maak mij hier persoonlijk erg sterk voor, de huurprijzen sociale woningen zijn veel te hoog, het aanbod en wachttijden zijn voor mij een zorg- en aandachtspunt.

Tijdens afspraken tussen Gemeente en de Leidse corporaties hebben wij als PvdA Leiden een tegenstem laten horen tegen nog meer huurverhogingen. De huren (sociaal en particulier) zijn jaren achtereen behoorlijk verhoogd en het is genoeg geweest. De corporaties mogen dit doen maar het moet niet, het is een keuze. Ik blijf me hiertegen verzetten omdat wonen toch een van de belangrijkste levensbehoeftes is.
Om wat aan de wachtlijsten te kunnen doen is doorstroming op de woningmarkt noodzakelijk (huurders, sociaal/particulier en huiseigenaren) en hiervoor heb ik een motie ingediend (is aangenomen) voor het instellen van een seniorenmakelaar. Deze onafhankelijke seniorenmakelaar moet zorgen voor een verhuisketen maar kan ook signaleren dat ouderen andere zorg/hulp nodig hebben. Dit is essentieel voor starters, doorstromers; jong en oud zodat alle Leidenaren goede, betere kansen op een woning in onze mooie stad Leiden hebben.

Ik sta open om met iedereen hierover van gedachten te wisselen. U mag altijd met mij in contact treden. Mijn emailadres is: helmabaart@gmail.com