Uw stem doet er toe

De PvdA ging de laatste gemeenteraadsverkiezingen in met het motto: ‘En nu de wijken’. We zagen dat er heel veel geld en aandacht naar de binnenstad ging en dat de wijken er maar bekaaid vanaf kwamen. Natuurlijk zijn ook wij trots op onze binnenstad, maar de balans was zoek.

Hoe anders is dat nu. Na drie jaar deelname van de PvdA aan het Leidse college is er veel verandert. Het wijkinitiatievenfonds is opgericht waar bewoners geld uit kunnen krijgen om hun straat mooier en groener te maken. Het college maakt een toer langs alle wijken om met bewoners te praten over hun buurt. De straten in het Noorderkwartier worden opgeknapt. De Stevensbloem is gerenoveerd en voor de Kopermolen zijn er verregaande plannen. En alle bewoners hebben invloed op de openbare ruimte via zogenaamde wijkplannen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Maar we zijn er nog niet. Sommige dingen moeten nog echt beter. Maar het College van de Binnenstad is niet meer. Dank u wel daarvoor. Zonder uw stem was dat nooit gelukt.

              

Gijs Holla
Gijs Holla