De bril van het dier

“Het gaat goed in Leiden”, zei de burgemeester tijdens de nieuwjaarstoespraak. Zouden de dieren het daarmee eens zijn?  Bekijk de stad eens door hun ogen. Het laatste weidevogelgebied moet plaatsmaken voor de Rijnlandroute. Bomen in particuliere tuinen mogen worden omgehakt, tenzij die boom op de Groen Kaart staat (die al 3 jaar achterloopt). Je dagelijkse grasveld wordt “ontwikkeld” in een afschuwelijke vlakte met sierplanten en houtsnippers (LUMC-terrein). Of in kunstgrasvelden van plastic. Routes worden doorsneden, leefgebieden krimpen… Als je een dier bent, heb je vette pech. Langzaamaan verandert je stad in een wereld van beton, asfalt en plastic. 

Over de proefdieren op het Bio Science Park Leiden hebben we het dan nog niet eens. Voor de belangen van de niet-menselijke medebewoners komen we op.  Maakt dat de Partij voor de Dieren radicaal? Dat valt eigenlijk best wel mee. We komen bijvoorbeeld nooit met voorstellen om een leegstaande kantoorwijk te slopen en er een park aan te leggen. Of om de A12 op te breken en er een ecologische verbinding naar Duitsland van te maken. Andersom wel. Misschien is dat best een idee. Ik overweeg een motie.

Dick de Vos