Historische gebeurtenis

13 november 2014

Vooravonden aan historische gebeurtenissen zijn vaak onzekere periodes. Zoveel heeft de studie Geschiedenis me wel duidelijk gemaakt. We hoeven niet lang te zoeken om ook in Nederland een grote historische gebeurtenis te vinden. We staan allemaal aan de vooravond van een belangrijk omslagpunt. U raadt het al: de Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet als gemeentelijke verantwoordelijkheid vanaf 2015. Een verandering van de verzorgingsstaat zo groot, dat het eigenlijk geen voorganger kent.

Ook de aanloop naar deze historische gebeurtenis kent veel onzekerheden. Dat merk je het best in gesprekken met de mensen om wie het gaat: de mensen die hulp nodig hebben en zij die deze hulp verlenen. Als raadslid deel ik veel van deze twijfels. Krijgt bijvoorbeeld vanaf 1 januari iedereen nog wel de ondersteuning die hij/zij verdient?

Gelukkig merk ik dat deze nieuwe verantwoordelijkheden in de raadzaal voor verbinding zorgen. Alleen gezamenlijk kunnen we van de decentralisaties in Leiden een succes maken. Als we bereid blijven het algemeen belang te verkiezen boven (politieke) verdeeldheid, hebben we de kans deze historische gebeurtenis een positieve plek te geven in de Leidse geschiedschrijving.

Ashley North, raadslid GroenLinks

Contactgegevens Ashley North