Werkwijze

De Rekenkamercommissie Leiden ontleent haar werkwijze aan de volgende documenten:

Over de werkzaamheden wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad door middel van een jaarverslag. De jaarverslagen zijn te vinden onder de publicaties.

Missie 

De Rekenkamercommissie Leiden doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid en de uitvoering ervan, alsmede naar de transparantie van de verantwoording daarover.