Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit 5 (externe) leden en worden benoemd door de gemeenteraad.

Samenstelling per 1 april 2017:

Ondersteuning

De secretaris van de Rekenkamercommissie is mevrouw N. van Helden, bereikbaar via 071 516 5200 of rekenkamer@leiden.nl.