Onderzoeken

De Rekenkamercommissie heeft september 2017 een onderzoek afgerond naar verbonden partijen.

Hiernaast in de linker kolom vindt u een overzicht van onze onderzoeken. Deze staan op volgorde van afronding, waarbij de meest recente onderzoeken bovenaan staan. Naast de rapporten zelf zijn ook de samenvattingen, achterliggende stukken, brieven en persberichten hier terug te vinden.

Meer weten?

Alle overige onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen vindt u bij publicaties.