Woningbouwopgave

In het hele land moeten de komende jaren 1.000.000 woningen gebouwd worden. Leiden en Leiderdorp zijn erg ambitieus in hun bijdrage aan de nationale en provinciale woningbouwopgave. De regionale opgave is fors, met voor Leiden en de vijf omliggende gemeenten een opgave voor het realiseren van rond de 11.000 nieuwe woningen tot 2030, waarvan 8.500 woningen in de stad Leiden. Leiden en Leiderdorp kiezen expliciet voor inbreiding en verduurzaming van het woningaanbod.

De ambitie om de woningbouwopgaaf te halen raakt aan andere ambities van de gemeenten en gemeenteraden. Zo hebben hoge ambities op het gebied van publieksparticipatie en duurzaamheid allebei gevolgen voor het aantal en het type woningen dat gerealiseerd wordt. Daarnaast moeten de raden zicht houden op wat die nieuwe woningen betekenen voor de leefbaarheid in de gemeenten; het aantal parkeerplaatsen, de nabijheid van voorzieningen, de hoeveelheid groen en de biodiversiteit.

Op dit moment is nog onvoldoende in beeld wat de woningbouwopgaaf betekent voor de overige ambities. De Rekenkamercommissie is gestart met een onderzoek naar de woningopgaaf om de raden te helpen hier meer grip op te krijgen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hiemstra en De Vries en zal naar verwachting in april 2019 worden afgerond.