Verbonden partijen

Op 4 december 2020 hebben wij aangekondigd te starten met een onderzoek naar verbonden partijen voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Voor Leiden betreft het deels een doorwerkingsonderzoek. We willen in het onderzoek in ieder geval stilstaan bij de volgende vragen:

  • Hoe zijn de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Binding met verbonden partijen uit 2017 opgevolgd door de gemeente Leiden en tot welke maatregelen, veranderingen en effecten
    hebben de aanbevelingen geleid?
  • Hoe is de relatie van Leiderdorp met verbonden partijen gelet op de onderwerpen waarover de Rekerkamercommissie aanbevelingen aan de gemeente Leiden heeft gegeven en gelet op de toekomst?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Proof adviseurs en begeleid door Marije van den Berg en Maurice Dister van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.

 

Documenten

 

Behandeling in gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp

Op 11 februari 2021 hebben wij de onderzoeksaanpak toegelicht in de gemeenteraad van Leiden. De bespreking kun u hier terugkijken.

Op 16 februari 2021 zullen wij de onderzoeksaanpak toelichten in de gemeenteraad van Leiderdorp.