Leiden Bio Science Park

De Rekenkamercommissie is bezig met een onderzoek naar het Leiden Bio Science Park. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op de gemeente Leiden. Het onderzoek wordt onder begeleiding van Maurice Dister en Laurens Beijen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau Decisio. 

Het onderzoek zal naar verwachting mei 2020 worden afgerond en kort na het zomerreces worden aangeboden aan de raad van Leiden.

Documenten

 

Behandeling in gemeenteraad van Leiden

De onderzoeksopzet is op 20 februari 2020 gepresenteerd in de raadscommissies Werk en Middelen in Leiden. Deze presentatie is kunt u hier terugluisteren.

Documenten