Verwijzen in jeugdzorg

Op 16 februari 2021 hebben wij aangekondigd te starten met een onderzoek naar verwijzen in jeugdzorg voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. We willen in het onderzoek in ieder geval stilstaan bij de volgende vraag:

  • Wat zijn de veranderingen in de categorieën verwijzers van Jeugdhulp sinds 2015 en vooral in de categorie ‘geen verwijzer’ en wat is daarvoor de verklaring?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LM advies en management en begeleid door Janneke Jansen en Beatrice Snel van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp.


Documenten

 

Behandeling in gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp

Op korte termijn zullen wij de onderzoeksaanpak toelichten in de commissie Onderwijs en Samenleving van de gemeenteraad van Leiden.

Op korte termijn zullen wij de onderzoeksaanpak toelichten in de informatieavond van de gemeenteraad van Leiderdorp.