Toegang tot jeugdzorg

Het onderzoek geeft een overzicht van de verschillende routes naar jeugdhulp, de ervaringen van verwijzers en de mogelijkheden van de gemeenteraad om hierop te kunnen sturen. Verwijzers zijn mensen en wettelijke instanties die een hulpvraag signaleren en bijdragen aan het inschakelen van jeugdhulp.

Uit het onderzoek blijkt dat de huisarts  in Leiden en Leiderdorp de belangrijkste rol speelt bij de toegang tot de jeugdhulp. De Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) zijn daarna de belangrijkste verwijzer naar de jeugdhulp. Het aantal verwijzingen door deze teams is in de afgelopen jaren sterk gestegen.

Verwijzers geven in dit onderzoek aan dat het gebrek aan passend aanbod het grootste probleem is. Het ontbreken van contracten met de juiste zorgaanbieders of het niet beschikbaar zijn van passende zorg, zijn hier de oorzaken van. Wachtlijsten kunnen hier het gevolg van zijn.

Met betrekking tot de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen blijkt dat dit lastig is omdat er sprake is van ruime kaders en de raad vaak niet de juiste informatie op het juiste moment krijgt. Daarnaast concludeert de RKC dat de financiële begrotingen niet gebaseerd zijn op goede prognoses wat kan leiden tot ongewenste tekorten.

Aanbevelingen


De RKC doet op basis van het uitgevoerde onderzoek een aantal aanbevelingen aan de gemeenteraad. Zo is er nader onderzoek nodig om het verschil tussen vraag en aanbod in de jeugdhulp goed in kaart te brengen. Pas als bekend is waar zorg wordt gemist en tot welke problematiek dat leidt, kan gekeken worden naar maatregelen om dit op te lossen.

Verder beveelt de RKC de raad aan om de professionals vooral de ruimte te laten om met elkaar afspraken te maken. Scherpere kaders gaan niet helpen.  De sturing op de toegang tot de jeugdhulp kan beter worden door de samenwerking tussen organisaties te stimuleren.

Tot slot is het van belang om de begroting te gaan baseren op goede prognoses over het toekomstige beroep op de jeugdhulp.

Het onderzoek

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (toen nog Rekenkamercommissie Leiden) heeft in 2017 een onderzoek gehouden onder de Leidse bevolking om te zien wat een goed onderzoeksonderwerp zou zijn voor de RKC om te onderzoeken volgens de inwoners van Leiden. Uit deze InfoScan bleek dat de toegang tot jeugdzorg een belangrijk onderwerp is voor de stad. Uit gesprekken met de raad van Leiderdorp bleek dat het onderwerp ook daar hoge prioriteit heeft. We hebben daarom besloten het onderzoek voor beide gemeenten op te pakken.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd door Hiemstra en De Vries.

Downloads:

 

Behandeling in gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp

Het onderzoeksplan werd donderdag 8 maart 2018 gepresenteerd in Leiden in de commissie Onderwijs en Samenleving. De presentatie is terug te kijken via de uitzending van de commissie.

Op 16 april is afstemming geweest met de Raad van Leiderdorp over het plan.

De resultaten werden op 27 augustus 2018 aangeboden aan de gemeenteraad van Leiderdorp.

De presentatie aan de gemeenteraad van Leiden had plaats op 30 augustus 2018. De presentatie is terug te kijken via de uitzending van de commissie.

De inhoudelijke bespreking van het rapport in Leiden heeft plaats op 30 oktober 2018. U kunt de presentatie live volgen of later terug kijken in de uitzending van de commissie.

De inhoudelijke bespreking in Leiderdorp is op 12 november 2018.

Documenten: