InsightScan Leiden

De Rekenkamercommissie Leiden gaat elk jaar langs bij de verschillende fracties van de Leidse gemeenteraad om mogelijke onderzoeksonderwerpen op te halen. Dit jaar is echter besloten om naast deze jaarlijkse ronde ook rechtstreeks onderwerpen op te halen bij de inwoners van Leiden. Er is door de Rekenkamercommissie een enquĂȘte uitgezet onder een representatief deel van de Leidse bevolking. In het Leidsch Dagblad heeft ook een oproep gestaan om onderwerpen aan te leveren bij de Rekenkamercommissie. Dit heeft een mooie lijst aan mogelijk onderzoeksonderwerpen opgeleverd.

De Insightscan is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie Leiden uitgevoerd door onderzoeksbureau Memo2 en zal een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van het onderzoeksplan voor 2017-2018.

Het onderzoeksplan zal na het zomerreces van 2017 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Downloads: