Gemeenten Leiden en Leiderdorp worstelen met de duurzaamheidsambities

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met het huidige beleid hun doelen op het gebied van duurzaamheid niet halen. Dat blijkt uit de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid van beide gemeenten. Leiden en Leiderdorp hebben hoge ambities op dit vlak, maar zijn terughoudend met het stellen en handhaven van kaders. Volgens ons kunnen de gemeenten hiermee nog duurzaamheidswinst realiseren.

Het onderzoek laat zien dat de inspanningen van beide gemeenten wel effect hebben gehad, maar dat dit nog lang niet genoeg is om de doelen te halen. Wij adviseren de gemeenten daarom realistischer doelen te formuleren, meer beleidsinstrumenten in te zetten en meer te doen binnen de eigen verantwoordelijkheid. In de rekenkamerbrieven lichten wij deze aanbevelingen nader toe.

Het onderzoek is onder begeleiding van Rudi Turksema en Laurens Beijen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd door onderzoeksbureau CE Delft. 

De Rekenkamercommissie heeft eerder al onderzoek gedaan naar het duurzaamheidsbeleid in Leiden. Op de volgende informatiepagina kunt u het onderzoek van 2015 inzien.

Documenten

 

Behandeling in gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp

Nadat het onderzoek is afgerond wordt de rekenkamerbrief met het achterliggende onderzoeksrapport schriftelijk aangeboden aan de raden. Daarna volgt

 

Inhoudelijke behandeling

Op 29 maart is het raadsvoorstel in Leiderdorp (u kunt de vergadering hier terugluisteren) en op 18 maart  in Leiden (u kunt de vergadering hier terugluisteren).

De inhoudelijke behandeling die hieraan voorafging vond plaats op 11 maart in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van Leiden (u kunt de vergadering hier terugluisteren). De discussie werd voortgezet op 1 april 2021 (u kunt de vergadering hier terugluisteren). 

Op 22 maart was de inhoudelijke behandeling in het Politiek Forum in Leiderdorp (u kunt de vergadering hier terugluisteren

Presentatie bevindingen

De bevindingen zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad van Leiderdorp op 4 januari 2021. De presentatie vond plaats tijdens de informatieavond. U kunt de presentatie hier terugkijken.

In Leiden wordt het rapport aan de raad gepresenteerd op 11 februari 2021. Dit gebeurd in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. De presentatie is live te volgen en terug te kijken via politiek portaal.

Presentatie onderzoeksopzet

Voorafgaand aan het onderzoek is de onderzoeksopzet gepresenteerd aan beide raden. De presentatie in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 28 november 2019 in Leiden kunt u hier terugkijken. De presentatie in Leiderdorp was in de informatieavond van 2 december 2019.

Documenten