Bomen in Leiderdorp

In de onderzoeksagenda 2020-2021 kondigden wij aan zowel in Leiden als Leiderdorp onderzoek te gaan doen naar het kappen en vervangen van bomen.

We zijn onlangs gestart met het onderzoek in Leiderdorp. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hans van Egdom en Rudi Turksema van onze commissie.

Eerder hebben zij namens de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het bomenfonds in Leiden. Dit was het eerste onderzoek waarvoor we geen extern bureau hebben ingehuurd. Om ervaring te doen met deze werkwijze hebben we besloten eerst ervaring op te doen in Leiden en daarna pas met het onderzoek naar Leiderdorp te starten.

 

Documenten

 

Behandeling in de gemeenteraad van Leiderdorp

Het onderwerp is nog niet aan de orde geweest in de raad van Leiderdorp.