Beleidsakkoord 'Samenwerken en Innoveren'

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar het beleidsakkoord 'Samenwerken in Innoveren' van de gemeente Leiden. Het vorige beleidsakkoord bevatte meerdere soorten afspraken. Sommige waren heel concreet, andere wat algemener. In het onderzoek is gekeken naar wat voor type afspraken goed werkten de afgelopen raadsperiode. De RKC hoopte de Raad en het College hiermee te helpen om goede afspraken te maken voor de periode 2018-2022.

De onderzoeksopzet is op 11 januari 2018 besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. U kunt de presentatie en vragen en opmerkingen uit de raadscommissie hier terugkijken.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp uitgevoerd door Hiemstra en De Vries en is vlak na de verkiezingen gepresenteerd.

Doel van het rapport was om de verschillende raadsfracties te ondersteunen bij het helder formuleren  van de verwachtingen en afspraken voor het beleidsakkoord 2018-2022. Het rapport is daarom niet besproken in de gemeenteraad.

Downloads

Eerder heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het bestuursakkoord 2010-2014 en de bestuursovereenkomst 2006-2010.