Onderzoeken

Maart 2018 hebben we een onderzoek afgerond naar het beleidsakkoord 2014-2018 van Leiden.

Daarnaast heeft de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp augustus 2018 een onderzoek afgerond naar jeugdzorg. In het onderzoek is zowel de situatie in Leiden als in Leiderdorp bekeken.

Hiernaast in de linker kolom vindt u een overzicht van onze onderzoeken. Deze staan op volgorde van afronding, waarbij de meest recente onderzoeken bovenaan staan. Naast de rapporten zelf zijn ook de samenvattingen, achterliggende stukken, brieven en persberichten hier terug te vinden.

Meer weten?

Alle onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp vindt u onder downloads.

De rapporten en jaarverslagen van de Rekenkamercommissie Leiden (2003-2017) en de Rekenkamer Leiderdorp (2002-2016) zijn in te zien via de pagina's archief Leiden en archief Leiderdorp van deze website.