Onderzoeken

Hiernaast in de linker kolom vindt u een overzicht van onze onderzoeken. Deze staan op volgorde van afronding, waarbij de meest recente onderzoeken bovenaan staan. Naast de rapporten zelf zijn ook de samenvattingen, achterliggende stukken, brieven, persberichten en informatie over de behandeling in de gemeenteraden hier terug te vinden.

Meer weten?

Alle onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp vindt u onder documenten.

De rapporten en jaarverslagen van de Rekenkamercommissie Leiden (2003-2017) en de Rekenkamer Leiderdorp (2002-2016) zijn in te zien via de pagina's archief Leiden en archief Leiderdorp van deze website.