Een goed rapport is pas het halve werk

We hebben in 2020 een onafhankelijke commissie ingesteld om ons werk en de werkwijze van de afgelopen twee jaar te evalueren en daarbij te komen tot het formuleren van aanbevelingen en verbeterpunten voor de komende vier jaar.

De onafhankelijke evaluatiecommissie, bestaande uit Geeske Wildeman, Geerten Boogaard en Annita de Bruijne, heeft het werk eind februari afgerond. De bevindingen zijn te lezen in het evaluatierapport 'Een goed rapport is pas het halve werk'. We zijn de commissie erg dankbaar voor het vele werk dat zij heeft verzet. De suggesties die de evaluatiecommissie doet om de functie verder te versterken prikkelen ons om hier verder over na te denken. Na het zomerreces zullen wij daar over rapporteren naar de raden van Leiden en Leiderdorp.

Bij aanvang van de gezamenlijke rekenkamercommissie op 1 januari 2018 was vastgelegd dat er na twee jaar geƫvalueerd zou worden. Dit is nu dus gebeurd. Op basis van de uitkomst van de evaluatie zullen de bestaande afspraken zo nodig worden aangepast of aangescherpt.

Documenten