Maurice Dister

Maurice Dister

Maurice Dister is lid van de Rekenkamercommissie sinds 15 maart 2018. Hij woont sinds zijn studietijd in Leiden. Met zijn kennis van overheidsfinanciën wil Maurice via goed rekenkameronderzoek de gemeenteraad ondersteunen in haar controlerende taak.


Maurice is bestuurskundige en econoom. Hij werkt als afdelingshoofd bij het Ministerie van Financiën en leidt een programma gericht op verbetering van de financiële informatievoorziening met behulp van ICT. Eerder werkte hij in financiële functies bij de ministeries van SZW en Veiligheid & Justitie en bij de gemeente Den Haag. 

Binnen zijn werk voor de rekenkamercommissie heeft Maurice de commissie Stedelijke Ontwikkeling van Leiden in de portefeuille.