Laurens Beijen

Laurens Beijen

Laurens Beijen is sinds maart 2019 lid van de Rekenkamercommissie. Met zijn ervaring bij verschillende overheidslagen draagt hij graag bij aan het in kaart brengen en analyseren van de bijzondere vraagstukken waar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp voor staan.
 
Laurens is chemicus en jurist. Hij heeft gewerkt in het onderwijs, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij het ministerie van VROM. Daarnaast is hij onder andere actief geweest als lid van de Leidse gemeenteraad en als rechter-plaatsvervanger.

Binnen zijn werk voor de rekenkamercommissie heeft Laurens de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van Leiden in de portefeuille.