Janneke Jansen

Janneke Jansen

Janneke Jansen is sinds 1 maart 2019 lid van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Zij woont al lang in Leiden en heeft ook door werk én vrijwilligerswerk een nauwe binding met de stad. Zij zet haar kennis en ervaring in voor Leiden, maar evenzeer voor Leiderdorp. Het werk van de Rekenkamercommissie spreekt haar aan; de commissie ondersteunt op een onafhankelijke manier beide gemeenteraden en laat ze tegelijkertijd reflecteren op hun functioneren.


Janneke is historica en heeft ervaring met wetenschappelijk onderzoek, als ook met beleidswerk - onder andere in onderwijsadvies en kwaliteitszorg en in diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Ook is zij lid van een aantal commissies voor bezwaarschriften (gemeenten en regio).

Binnen haar werk voor de rekenkamercommissie heeft Janneke de commissie Onderwijs en Samenleving van Leiden in de portefeuille.