De lokale rekenkamer als evenwichtskunstenaar, tussen kritisch terugblikken en pro-actief vooruitkijken

Op 14 september 2012 organiseerde de Leidse Rekenkamercommissie (RKC) een mini symposium met als titel ‘De lokale rekenkamer als evenwichtskunstenaar, tussen kritisch terugblikken en pro-actief vooruitkijken’. Aanleiding was het afscheid van de heer Cornelis van der Werf, die vanaf de oprichting een belangrijke rol heeft gespeeld in het positioneren en functioneren van de Rekenkamercommissie in Leiden. Hij was de laatste zeven jaar voorzitter van de RKC.

Doel van het symposium was terugblikken op acht jaar lokaal Rekenkamerwerk, om te leren voor de toekomst. Burgemeester Henri Lenferink, Directeur-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gert-Jan Buitendijk en Paul Hofstra, directeur van de Rotterdamse Rekenkamer, reflecteerden - ieder vanuit hun eigen invalshoek - op het thema.

Aan de hand van de inbreng van de inleiders vond met alle aanwezigen een levendige discussie plaats. De oogst van  het symposium en vooral de lessen die daaruit te trekken zijn voor positionering en functioneren van de RKC, leidde tot een uitnodigende brief van de Rekenkamercommissie aan de Raad.

Voor een sfeerimpressie van het symposium kunt u kijken naar de foto's.

Symposium Rekenkamercommissie Leiden