Grip op vertrouwen

De welzijnstaken van het rijk zijn op 1 januari 2015 grotendeels overgedragen aan de gemeenten. In Leiden zijn hiervoor de sociale wijkteams het eerste aanspreekpunt. Inwoners kunnen hier terecht  voor vragen en problemen over onder andere zorg, welzijn en schulden. De teams bieden hulp, schakelen netwerk of vrijwilligers in en zorgen indien nodig voor een verwijzing naar de juiste specialistische zorgverleners.

Bevindingen van Rekenkamercommissie

De wijkteams hebben een goede start gemaakt. Een ruime meerderheid van de cliënten is tevreden over het contact. De Rekenkamercommissie Leiden stelt in haar rapport “Grip op vertrouwen” echter ook dat de echte effecten van de sociale wijkteams op dit moment niet voldoende inzichtelijk zijn. Hierdoor is het voor de Raad niet goed mogelijk om te bepalen in hoeverre de wijkteams echt succesvol zijn en of er redenen zijn om bij te sturen. De Rekenkamer raadt de gemeenteraad daarom aan om de wethouder te vragen om meer duiding van de cijfers.

Uit het onderzoek blijkt dat de wijkteams die sturing vanuit de politiek ook missen. De werkdruk van de teams is hoog, mede doordat niet altijd duidelijk is wat prioriteit heeft en wat in welke situatie van de teams wordt verwacht. In het rapport doet de Rekenkamercommissie aanbevelingen om de doelen en prioriteiten voor alle betrokkenen scherper te krijgen en de monitoring en communicatie rondom de wijkteams verder te verbeteren. 

Zo raadt de Rekenkamercommissie de wijkteams aan om te zoeken naar manieren om te leren van elkaar en om de vindbaarheid en contacten in de wijk te verbeteren.  Daarnaast beveelt de Rekenkamercommissie aan om op korte termijn een beperkte samenhangende set van doelen en indicatoren voor de wijkteams op te stellen en te gaan monitoren zodat  zowel college, raad als de wijkteams zelf beter zicht krijgen op de effecten van hun activiteiten. Hierbij zou naast informatie van de teams zelf vooral ook informatie van buiten de teams verzameld moeten worden. Bijvoorbeeld onder wél maar ook niet-gebruikers van zorg, mantelzorgers en buurtorganisaties. Deze informatie is nodig om echt inzicht te krijgen in de vraag of de wijkteams kwalitatief goede toegang tot zorg en welzijn leveren.

Presentaties

Op 1 september heeft de Rekenkamercommissie de onderzoeksopzet gepresenteerd in de commissie Onderwijs en Samenleving. De presentatie is terug te luisteren via deze link.

Het onderzoek is onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Panteia en is op 9 februari 2017 gepresenteerd in de commissie Onderwijs en Samenleving. Deze presentatie is terug te luisteren via deze link.

 

Downloads:

Hier vindt u ons eerdere onderzoek naar decentralisaties.