Regionaal Investeringsfonds (RIF)

Begin 2013 is er een regionaal onderzoek gestart van de Samenwerkende Rekenkamers in Holland Rijnland. De Rekenkamercommissie van Leiden heeft eerder al deelgenomen aan een regionaal onderzoek naar leerplicht. Dit keer richt het onderzoek zich op het Regionaal Investeringsfonds (RIF).

Het RIF is in het leven geroepen voor de bekostinging van vijf regionale projecten waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn: de Rijnlandroute, de RijnGouwelijn, de noordelijke verbinding tussen de N206 en de A44 of A4, het Offensief van Teylingen voor de versterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek en de realisatie van het regionale groenprogramma. Het fonds beheert het geld dat de deelnemende gemeenten bijdragen. In de periode van 2008-2022 storten de deelnemende gemeente gezamenlijk ruim € 140 miljoen in het fonds. Eind 2010 is daarnaast aan gemeenten gevraagd om ten behoeve van het project Rijnlandroute de investering te verdubbelen van € 37,5 miljoen naar € 75 miljoen. Het fonds wordt beheerd door Holland Rijnland.

De bijdragen aan het fonds maken een aanzienlijk deel uit van de begroting van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeenteraden is het echter niet altijd inzichtelijk hoe dit geld precies wordt besteed en welke ruimte er nog is voor sturing en controle. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoeverre Holland Rijnland doelmatig en doeltreffend uitvoering geeft aan de taken rond het Regionaal Investeringsfonds. Met het onderzoek willen de gezamenlijke rekenkamers inzicht krijgen in de bestedingen van het RIF en de mogelijkheden die de gemeenteraden hebben qua sturing en controle.

Het regionale onderzoek is uitgevoerd door B&A Groep en PBLQ in opdracht van de Rekenkamers van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen, Voorschoten en Oegstgeest.

Downloads: