Quickscan vastgoed

In 2014 presenteerde de Rekenkamercommissie een kritisch onderzoek naar het vastgoedbeheer in Leiden. In dit rapport – Zicht op Leids vastgoed uit september 2014 – werd onder andere geconcludeerd dat de gemeente onvoldoende zicht had op haar eigen vastgoedbezit. Ook waren de interne werkprocessen kwalitatief van onvoldoende niveau. In deze periode was de gemeente al gestart met een verbetertraject. De Raad vroeg het College daarom om voorjaar 2015 over de voortgang te rapporteren.

De gemeente heeft op 30 juni de eerste voortgangsrapportage uitgebracht. Op verzoek van de Raad heeft de Rekenkamercommissie een quick scan op deze rapportage uitgevoerd. De algehele conclusie was dat het vastgoedbeheer inderdaad in grote lijnen op orde is, maar dat het wel inzet van de gemeente vraagt de gerealiseerde verbeteringen te borgen. We gaven in de bestuurlijke nota daarom aan dat er aandacht moet blijven voor het permanent en controleerbaar bijhouden van exploitatiegegevens.

Het onderzoek werd onder leiding van de RKC uitgevoerd door Next vastgoed en werd op 30 juni 2015 aangeboden aan de Raad.

Downloads:

Het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' (RKC, 2014) is in te zien op de informatiepagina vastgoed.