Archief Leiden

Hieronder vindt u een overzicht van publicaties van de Rekenkamercommissie Leiden. De Rekenkamercommissie was actief van 2003 tot en met 2017. Op 1 januari 2018 is de gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp gestart.

Via de onderwerpen links in de kolom vindt u uitgebreidere informatie en achterliggende stukken van de onderzoeken. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen van de Rekenkamercommissie Leiden. De publicaties van de Rekenkamer Leiderdorp (2002-2016) zijn te vinden in de informatiepagina archief Leiderdorp.

Onderzoeken

Jaarverslagen en jaarplannen

 Diverse

  • Symposium 'De lokale rekenkamer als evenwichtskunstenaar, tussen kritisch terugblikken en pro-actief vooruitkijken’, 2012