Rekenkamercommissie Leiden

De Rekenkamercommissie Leiden doet voor de gemeenteraad en de burgers van Leiden onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het Leids gemeentebestuur; doet de gemeente wat ze belooft en levert het ook op wat de bedoeling was? Hierin ondersteunt deze commissie de Leidse gemeenteraad bij haar controlerende taak. De rekenkamercommissie wil minimaal twee keer per jaar een onderzoek aan de gemeenteraad aanbieden. De commissie is onafhankelijk en heeft vijf leden die geen directe binding hebben met de Leidse politiek.

De rekenkamercommissie doet gevraagd en ongevraagd onderzoek. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de commissie oog voor wat er in de stad leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Ook u kunt zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek, zie de contactpagina.

Onderzoeken 

De Rekenkamercommissie heeft september 2017 een onderzoek afgerond naar verbonden partijen. Dit onderzoek wordt onder begeleiding van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door Partners en Pröpper en wordt 14 september 2017 aangeboden in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

De meest recente onderzoeken zijn:

Alle overige onderzoeken, jaarverslagen en jaarplannen vindt u bij publicaties.

Meer weten?

  • In het Jaarverslag 2016 legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over haar werkzaamheden. Vanwege de wisselingen in de samenstelling van de Rekenkamercommissie is het onderzoeksplan later in het jaar aangeboden. In het Onderzoeksplan 2017-2018 benoemt de rekenkamercommissie een aantal onderwerpen voor onderzoek.  Na gesprek met de Raad wordt een keus gemaakt welke onderwerpen nog gestart worden in 2017.
  • Lees onze werkwijze
  • De basis voor de rekenkamercommissie is de Verordening op de Rekenkamercommissie
  • De rekenkamercommissie heeft een Reglement van orde