Adviezen

De referendumkamer kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle zaken die met referenda te maken hebben. De adviezen van de referendumkamer zijn openbaar. De volgende adviezen heeft de referendumkamer uitgebracht in het kader van:

 
Evaluatie referendum voorstel 'Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark'
Advies naar aanleiding van het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
Advies naar aanleiding van het definitief referendumverzoek over raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
Advies naar aanleiding van landelijk maatregelen en (tijdelijke) wetgeving i.v.m. Covid-19
Advies naar aanleiding van het inleidend referendumverzoek over raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark
Evaluatie referenduminitiatief LEAD
Advies naar aanleiding van inleidend referendumverzoek LEAD
Diverse adviesverzoeken referendum Partij Sleutelstad
Ondersteuning referendumverzoek via DigiD
Referendumverzoek kadernota Bereikbaarheid
Referendum over de RijnGouwelijn (RGL)
Referendumverzoek winkelsluitingstijden