Adviezen

De referendumkamer kan gevraagd en ongevraagd adviseren over alle zaken die met referenda te maken hebben. De adviezen van de referendumkamer zijn openbaar. De volgende adviezen heeft de referendumkamer uitgebracht in het kader van:

Ondersteuning referendumverzoek via DigiD
Referendumverzoek kadernota Bereikbaarheid
Referendum over de RijnGouwelijn (RGL)
Referendumverzoek winkelsluitingstijden