Referendumkamer

De referendumkamer is onafhankelijk en adviseert de gemeenteraad (gevraagd en ongevraagd) over alle zaken die met referenda te maken hebben. De referendumkamer is door de gemeenteraad in het leven geroepen om erop toe te zien dat de referendumverordening (alle regels rondom referenda) op een correcte manier wordt uitgevoerd. De adviezen van de referendumkamer zijn openbaar.

In de veelgestelde vragen kunt u meer informatie vinden over het indienen van een inleidend en definitief referendumverzoek, het opstellen van de referendumvraag en het verdere proces omtrent referenda.

Soorten referenda

In een referendum kunnen de kiesgerechtigde inwoners van Leiden zich uitspreken over een concept-besluit van de gemeenteraad. Een referendum is niet mogelijk over besluiten van het college of de burgemeester. In Leiden kennen we twee soorten referenda:

1.  Op verzoek van burgers zoals:

2.  Op initiatief van de gemeenteraad zoals:

De uitslag van een referendum is niet bindend, maar is wel te beschouwen als een zwaarwegend advies aan de raadsleden.

Samenstelling

De referendumkamer bestaat uit vier leden die door de gemeenteraad zijn benoemd. Deze leden zijn niet werkzaam binnen de gemeente en zijn ook geen lid zijn van de raad of het college. De leden zijn de volgende:

  • Joop van Holsteijn, hoogleraar politieke wetenschap Universiteit Leiden (voorzitter)
  • Philip van Praag, universitair hoofddocent politicologie Universiteit van Amsterdam
  • Bas Thomas, senior adviseur algemene en bestuurlijke zaken Kabinet van de Commissaris van de Koningin, provincie Utrecht
  • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ondersteuning

De referendumkamer wordt ondersteund door een secretaris, Arjo Verweij. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 15 53 57 14, en a.Verweij@leiden.nl. Het postadres van de referendumkamer is: Postbus 292, 2300 AG Leiden. Klachten over de gang van zaken bij een referendum kunnen ook worden ingediend bij de referendumkamer.