Raadscommissie Werk en Middelen

Onderwerp

In de raadscommissie Werk en Middelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Economie en Toerisme

 • Marketing en promotie van de stad
 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Werk en Inkomen

 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)

Cultuur en Recreatie

 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Evenementen
 • Volkstuinen

Middelen

 • Begroting en Jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

Samenstelling

Voorzitter: Moniek van Sandick, mvansandick@cdaleiden.nl, 06 - 22 46 97 53
Commissiegriffier: Anne-Marie Heijnen, a.heijnen@leiden.nl, 071-5165101

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66
Lodi van Brussel
Susannah Herman
Vahit Köroğlu

SP
Alexandra van den Berg
Antoine Theeuwen (duo)

VVD
Maurice Hoogeveen
Margreet van Wijk - Meijer

PvdA
Anna van den Boogaard
Marc Newsome (duo)

GroenLinks
Ashley North

CDA
Joost Bleijie

Leefbaar Leiden
Daan Sloos

Partij voor de Dieren
Dick de Vos

ChristenUnie
Mart Keuning

Groep Kok
Tomas Kok

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal