Raadscommissie Werk en Middelen

Onderwerpen

De raadscommissie Werk en Middelen behandelt de volgende onderwerpen:

Economie en Toerisme
 • Marketing en promotie van de stad
 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad
Werk en Inkomen
 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)
Cultuur en Recreatie
 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Evenementen
 • Volkstuinen
Middelen
 • Begroting en Jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

 

Samenstelling

Voorzitter: Roeland Storm
Commissiegriffier: Sita Dewkalie

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Lodi van Brussel
IJsbrand Olthof

GroenLinks

Ashley North
Walter van Peijpe

VVD

Juliette Gilissen
Dorien Verbree

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Thomas van Halm

Partij  Sleutelstad

Prem Kalicharan (duo-raadslid) 

ChristenUnie

Pieter Krol