Raadscommissie Werk en Middelen

Onderwerpen

De raadscommissie Werk en Middelen behandelt de volgende onderwerpen:

Economie
 • Marketing en promotie van de stad
 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad
Werk en inkomen
 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)
Cultuur en recreatie
 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Evenementen
 • Volkstuinen
Algemene middelen
 • Begroting en Jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

 

Samenstelling

Voorzitter: Roeland Storm
Commissiegriffier: griffie@leiden.nl

In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden en duo-leden:

D66

Lodi van Brussel
IJsbrand Olthof

GroenLinks

Walter van Peijpe 
Hester van Kruijssen

VVD

Juliette Gilissen
Dorien Verbree

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Thomas van Halm

Partij  Sleutelstad

Corona van Malkenhorst (duo-lid)

ChristenUnie

Pieter Krol

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

D66: Vahit Köroğlu en Susannah Herman

GroenLinks: Gebke van Gaal

PvdA: Elwin Wolters (duo-lid) en Marc Newsome (duo-lid) 

SP: Antoine Theeuwen

CDA: Sophie Brinkel (duo-lid)

Partij Sleutelstad: Maarten Kersten