Raadscommissie Werk en Middelen

Onderwerp

In de raadscommissie Werk en Middelen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Economie en Toerisme

 • Marketing en promotie van de stad
 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Werk en Inkomen

 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)

Cultuur en Recreatie

 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Evenementen
 • Volkstuinen

Middelen

 • Begroting en Jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

Samenstelling

Voorzitter: Moniek van Sandick, mvansandick@cdaleiden.nl, 06 - 22 46 97 53
Commissiegriffier: Anne-Marie Heijnen, a.heijnen@leiden.nl, 071-5165101

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66
Lodi van Brussel
Susannah Herman
Vahit Köroğlu

SP
Alexandra van den Berg
Antoine Theeuwen (duo)

VVD
Maurice Hoogeveen
Margreet van Wijk - Meijer

PvdA
Anna van den Boogaard
Marc Newsome (duo)

GroenLinks
Ashley North

CDA
Joost Bleijie

Leefbaar Leiden
Daan Sloos

Partij voor de Dieren
Dick de Vos

ChristenUnie
Mart Keuning

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal