Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerpen

In de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke planvorming, vastgoed, grondbeleid, wijkvisies
  • Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
  • Handhaving bouwen
  • Trekvaartplein
  • Monumenten

Samenstelling

Voorzitter: Margreet van Wijk-Meijer vanwijk@vvdleiden.nl  06 - 24749587.
Commissiegriffier: Emiel Teunissen e.teunissen@leiden.nl, 071-516 51 03.

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66
Fleur Spijker
Peter Bootsma
Farokh Tahmasian

SP
Han Dirks

VVD
Juliette Gilissen-Verplancke

PvdA
Helma Baart
Elwin Wolters (duo)

GroenLinks
Walter van Peijpe

CDA
Moniek van Sandick

Leefbaar Leiden
Daan Sloos

Partij voor de Dieren
Harbert van der Kaap (duo)

Christenunie
Albert Brink (duo)

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal