Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Onderwerpen

In de raadscommissie Onderwijs en Samenleving worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jeugd en Onderwijs

 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting

Sport

 • Sportbeleid
 • Sportaccomodaties

Welzijn en Zorg

 • Vrijwilligersondersteuning en informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Gezondheidspreventie
 • WMO-voorzieningen
 • Opvang en onderdak kwetsbare groepen
 • Drie decentralisaties

Subsidies

 • Subsidiebeleid

Samenstelling

Voorzitter: Frederik Zevenbergen
Commissiegriffier: Arjo Verweij

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66

Amela Halilov
Marc Gaulard

GroenLinks

Rembrandt Rowaan
Marleen Schreuder
Hester van Kruijssen (duo)

VVD

Alyssa Voorwald
Dorien Verbree

PvdA

Martijn Otten
Suzanne van der Jagt (duo)

CDA

Julius Terpstra (duo)

Partij voor de Dieren

Erwin Zaat (duo)

SP

Ries van Walraven

Partij  Sleutelstad

Famke Güler (duo)

ChristenUnie

Ard Zomer (duo)

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal