Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Onderwerpen

De raadscommissie Onderwijs en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

Jeugd en Onderwijs
 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting
Sport
 • Sportbeleid
 • Sportaccomodaties
Welzijn en Zorg
 • Vrijwilligersondersteuning en informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Gezondheidspreventie
 • WMO-voorzieningen
 • Opvang en onderdak kwetsbare groepen
 • Drie decentralisaties
Subsidies
 • Subsidiebeleid

 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

Samenstelling

Voorzitter: Antoine Theeuwen
Commissiegriffier: Arjo Verweij

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Amela Halilov
Susannah Herman
 

GroenLinks

Rembrandt Rowaan
Marleen Schreuder

VVD

Alyssa Voorwald
Maaike van Vliet (duo-raadslid)

PvdA

Martijn Otten

CDA

Julius Terpstra (duo-raadslid)

Partij voor de Dieren

Erwin Zaat (duo-raadslid)

SP

Ries van Walraven

Partij  Sleutelstad

Famke Güler (duo-raadslid)

ChristenUnie

Carlijn Bergwerff (duo-raadslid)