Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Onderwerpen

De raadscommissie Onderwijs en Samenleving behandelt de volgende onderwerpen:

Jeugd en onderwijs
 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting
Sport
 • Sportbeleid
 • Sportaccomodaties
Maatschappelijke ondersteuning
 • Vrijwilligersondersteuning en informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Gezondheidspreventie
 • WMO-voorzieningen
 • Opvang en onderdak kwetsbare groepen
 • Drie decentralisaties
 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

Samenstelling

Voorzitter: Tiny Klever
Commissiegriffier: Arjo Verweij

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Amela Halilov
Susannah Herman
 

GroenLinks

Rembrandt Rowaan
Gebke van Gaal

VVD

Alyssa Voorwald
Maaike van Vliet

PvdA

Suzanne van der Jagt

CDA

Tobias Sandoval Garcia (duo-lid)

Partij voor de Dieren

Malcolm Jones (duo-lid)

SP

Ries van Walraven

Partij  Sleutelstad

Famke Güler (duo-lid)

ChristenUnie

Agnes Glastra (duo-lid)

Leiden Participeert

Anandkoemar Jitan

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

D66:Laura van Dijk (duo-lid)

GroenLinks: Marleen Schreuder

PvdA: Martijn Otten

SP: Alexandra van den Berg (duo-lid)

 

Contactinformatie

Zoekt u contact met één van de raadsleden of duo-leden in deze commissie? Contactinformatie kan gevonden worden op de pagina van de fractie waar het lid deel van uitmaakt. Zie hier.