Raadscommissie Onderwijs en Samenleving

Onderwerpen

In de raadscommissie Onderwijs en Samenleving worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jeugd en Onderwijs

 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting

Sport

 • Sportbeleid
 • Sportaccomodaties

Welzijn en Zorg

 • Vrijwilligersondersteuning en informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Gezondheidspreventie
 • WMO-voorzieningen
 • Opvang en onderdak kwetsbare groepen
 • Drie decentralisaties

Subsidies

 • Subsidiebeleid

Samenstelling

Voorzitter: Vahit Köroğlu, vahit.koroglu@d66leiden.nl
Commissiegriffier: Arjo Verweij, a.verweij@leiden.nl 071-516 52 48

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66
Marc Gaulard 
Annemieke Strijers
Bart Borst (duo)

SP
Ries van Walraven 
Thomas van Halm (duo)

VVD
Juliette Gilissen - Verplancke
Maarten Dirkse (duo)

PvdA
Rald Schalkwijk
Martijn Otten (duo)

GroenLinks 
Yvonne van Delft

CDA
Klaas de Vries

Leefbaar Leiden 
Wil Sorel 

Partij voor de Dieren
Dick de Vos

ChristenUnie
Carlijn Bergwerff (duo)

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal