Gemeenteraad - Maak kennis met de Leidse gemeenteraad /Raadscommissies / Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Onderwerpen

In de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bestuur en Dienstverlening

 • Publieksparticipatie
 • Wijkmanagement
 • Intergemeentelijke samenwerking (regiozaken)
 • Samenwerkingsverbanden
 • Publieke dienstverlening

Veiligheid en handhaving

 • Fysieke en sociale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Handhaving (m.u.v. milieu- en bouwhandhaving)

Bereikbaarheid

 • Langzaam verkeer
 • Autoverkeer
 • Openbaar vervoer
 • Leefomgeving
 • Parkeren (m.u.v. parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt en fietsenstallingen stationsgebied)

Omgevingskwaliteit

 • Duurzaamheid
 • Openbaar groen (Oostvlietpolder, Singelpark)
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Inzamelen huishoudelijk afval
 • Openbare verlichting
 • Bruggen en viaducten
 • Beheer wegen
 • Openbaar water
 • Milieuhandhaving

Samenstelling

Voorzitter: Han Dirks han_dirks@hotmail.com, 06 - 28 73 85 88
Commissiegriffier: Anna Marie Slink, a.m.slink@leiden.nl , 071-516 51 02

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo)raadsleden:

D66
Eric Krijgsman
Anneloes Wassenaar
Timo Gubbens

SP
Julian van der Kraats 
Nathalie Wanga

VVD
Dorien Verbree
Frederik Zevenbergen

PvdA
Abdelhaq Jermoumi 
Gijs Holla

GroenLinks
Jos Olsthoorn 

CDA
Roeland Storm

Leefbaar Leiden
Wil Sorel

Partij voor de Dieren
Martine van Schaik-Gerritsen (duo) 

ChristenUnie
Pieter Krol (duo)

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal