Commissie voor de Rekeningen

Onderwerp

De Commissie voor de Rekeningen heeft de volgende taken:

- Contact onderhouden met de Rekenkamercommissie;
- Coördineren controle jaarrekening door de Raad
  (de raadscommissies nemen de inhoudelijke controle voor hun rekening);
- Aanspreekpunt voor de onderzoeken conform artikel 213a;
- Aanspreekpunt voor de accountant.

Samenstelling


Voorzitter: Ashley North, te bereiken via ashleymichaelnorth@gmail.com of 06-55 57 37 03
Commissiegriffier: Anne-Marie Heijnen, te bereiken via a.heijnen@leiden.nl of 071-5165101

In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden:

D66
Vahit Köroğlu

VVD
Maurice Hoogeveen

PvdA
Anna van den Boogaard

SP
Antoine Theeuwen

CDA
Joost Bleijie

Leefbaar Leiden
Daan Sloos