Commissie voor de Rekeningen

Onderwerpen

De Commissie voor de Rekeningen heeft de volgende taken:

- Contact onderhouden met de Rekenkamercommissie;
- Coördineren controle jaarrekening door de Raad
  (de raadscommissies nemen de inhoudelijke controle voor hun rekening);
- Aanspreekpunt voor de onderzoeken conform artikel 213a;
- Aanspreekpunt voor de accountant.

Samenstelling

Voorzitter: Dorien Verbree
Commissiegriffier: Carlijne Philips, c.philips@leiden.nl, 06 34 21 30 52

griffie@leiden.nl
In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden:

D66

Vahit Köroğlu

GroenLinks

Gebke van Gaal

VVD

Dorien Verbree

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Antoine Theeuwen

Partij Sleutelstad

Thijs Vos

ChristenUnie

Pieter Krol

Leiden Participeert

Anandkoemar Jitan