Commissie voor de Rekeningen

Onderwerpen

De Commissie voor de Rekeningen heeft de volgende taken:

- Contact onderhouden met de Rekenkamercommissie;
- Coördineren controle jaarrekening door de Raad
  (de raadscommissies nemen de inhoudelijke controle voor hun rekening);
- Aanspreekpunt voor de onderzoeken conform artikel 213a;
- Aanspreekpunt voor de accountant.

Samenstelling

Voorzitter: Dorien Verbree
Commissiegriffier: Sita Dewkalie


In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden:

D66

Vahit Köroğlu

GroenLinks

Gebke van Gaal

VVD

Dorien Verbree

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Antoine Theeuwen

Partij Sleutelstad

Prem Kalicharan (duo-raadslid)

ChristenUnie

Pieter Krol