Raadscommissies

De Leidse gemeenteraad kent vier raadscommissies die zich bezighouden met onderwerpen waarover de raad besluiten moet nemen. Voordat een voorstel in de gemeenteraad komt, wordt het vaak ‘voorbesproken’ in een raadscommissie. Een raadscommissie neemt geen besluiten, maar adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.

Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket en samenstelling. De commissies zijn de volgende:

U kunt ook uw mening laten horen in een raadscommissie. U kunt over allerlei onderwerpen inspreken die bij een bepaalde raadscommissie thuishoren; of het onderwerp nu wel of niet op de agenda staat.

Naast de raadscommissies is er ook een rekenkamercommissie, commissie voor de rekeningen en een referendumkamer ingesteld binnen de gemeente Leiden.