Zetelverdeling

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er 9 fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling voor de raadsperiode van 2018-2022 is als volgt: