Raadscommissie Werk en Middelen

Onderwerpen

De raadscommissie Werk en Middelen behandelt de volgende onderwerpen:

Economie
 • Marketing en promotie van de stad
 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
 • Uitvoeringsprogramma Binnenstad
Werk en inkomen
 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)
Cultuur en recreatie
 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Evenementen
 • Volkstuinen
Algemene middelen
 • Begroting en Jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

 

Samenstelling

Voorzitter: Antoine Theeuwen
Commissiegriffier: Carlijne Philips

In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden en duo-leden:

D66

IJsbrand Olthof
Eric Krijgsman

GroenLinks

Walter van Peijpe 
Marcel Terlouw

VVD

Juliette Gilissen
Maaike van Vliet

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie
Sebastiaan van der Veer (duo-lid)

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Thomas van Halm

Partij  Sleutelstad

Thijs Vos
Fatima Blouh

ChristenUnie

Pieter Krol

Leiden Participeert

Anandkoemar Jitan

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

CDA: Sebastiaan van der Veer

D66: Vahit Köroğlu en Susannah Herman

GroenLinks: Gebke van Gaal

PvdA: Elwin Wolters (duo-lid) en Marc Newsome (duo-lid) 

SP: Antoine Theeuwen

VVD: Alyssa Voorwald

Partij Sleutelstad: Maarten Kersten

 

Contactinformatie

Zoekt u contact met één van de raadsleden of duo-leden in deze commissie? Contactinformatie kan gevonden worden op de pagina van de fractie waar het lid deel van uitmaakt. Zie hier.