Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerpen

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandelt de volgende onderwerpen:

  • Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke planvorming, vastgoed, grondbeleid, wijkvisies
  • Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
  • Handhaving bouwen
  • Trekvaartplein
  • Monumenten

 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal

Samenstelling

Voorzitter: Walter van Peijpe
Commissiegriffier: Emiel Teunissen

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Sander van Diepen
Marc Gaulard

GroenLinks

Ivo van Spronsen
Marcel Terlouw

VVD

Juliette Gilissen
Maarten de Crom

PvdA

Martijn Otten

CDA

Josine Heijnen

Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap

SP

Ton Rovers (duo-lid)

Partij  Sleutelstad

Maarten Kersten 

ChristenUnie

Pieter van der Woerd (duo-lid)

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

PvdA: Arjen Liemburg (duo-lid)
GroenLinks: Gebke van Gaal