Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerpen

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandelt de volgende onderwerpen:

  • Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke planvorming, vastgoed, grondbeleid, wijkvisies
  • Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
  • Handhaving bouwen
  • Trekvaartplein
  • Monumenten

 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal

Samenstelling

Voorzitter: Walter van Peijpe
Commissiegriffier: Emiel Teunissen

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Sander van Diepen
Marc Gaulard

GroenLinks

Alex Friso
Ivo van Spronsen

VVD 

Maarten de Crom
Maarten Dirkse
 

PvdA

Martijn Otten
Arjen Liemburg (duo-lid)

CDA

Josine Heijnen

Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap

SP

Ton Rovers (duo-lid)

Partij  Sleutelstad

Maarten Kersten 

ChristenUnie

Pieter van der Woerd (duo-lid)

Leiden Participeert

Anand Siwpersad (duo-lid)

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

PvdA: Arjen Liemburg (duo-lid)
GroenLinks: Gebke van Gaal
VVD: Tom Leest
SP: Stefan Haas

 

Contactinformatie

Zoekt u contact met één van de raadsleden of duo-leden in deze commissie? Contactinformatie kan gevonden worden op de pagina van de fractie waar het lid deel van uitmaakt. Zie hier.