Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling

Onderwerpen

De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling behandelt de volgende onderwerpen:

  • Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke planvorming, vastgoed, grondbeleid, wijkvisies
  • Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt
  • Handhaving bouwen
  • Trekvaartplein
  • Monumenten

 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal

Samenstelling

Voorzitter: Walter van Peijpe
Commissiegriffier: Emiel Teunissen

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Sander van Diepen
Marc Gaulard

GroenLinks

Alex Friso
Gebke van Gaal

VVD

Juliette Gilissen
Maarten de Crom

PvdA

Gijs Holla

CDA

Roeland Storm

Partij voor de Dieren

Harbert van der Kaap

SP

Ton Rovers (duo-raadslid)

Partij  Sleutelstad

Maarten Kersten 

ChristenUnie

Pieter van der Woerd (duo-raadslid)