Gemeenteraad - Maak kennis met de Leidse gemeenteraad /Raadscommissies / Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Onderwerpen

De raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid behandelt de volgende onderwerpen:

Bestuur en Dienstverlening
 • Publieksparticipatie
 • Wijkmanagement
 • Intergemeentelijke samenwerking (regiozaken)
 • Samenwerkingsverbanden
 • Publieke dienstverlening
Veiligheid en handhaving
 • Fysieke en sociale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Handhaving (m.u.v. milieu- en bouwhandhaving)
Bereikbaarheid
 • Langzaam verkeer
 • Autoverkeer
 • Openbaar vervoer
 • Leefomgeving
 • Parkeren (m.u.v. parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt en fietsenstallingen stationsgebied)
Omgevingskwaliteit
 • Duurzaamheid
 • Openbaar groen (Oostvlietpolder, Singelpark)
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Inzamelen huishoudelijk afval
 • Openbare verlichting
 • Bruggen en viaducten
 • Beheer wegen
 • Openbaar water
 • Milieuhandhaving

 

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

 

Samenstelling

Voorzitter: Lodi van Brussel
Commissiegriffier: Anna Marie Slink

In deze raadscommissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Antje Jordan
Francien Zeggelt

GroenLinks

Jos Olsthoorn
Emma van Bree

VVD

Tom Leest
Maarten Dirkse

PvdA

Abdelhaq Jermoumi

CDA

Josine Heijnen

Partij voor de Dieren

Martine van Schaik - Gerritsen

SP

Antoine Theeuwen

Partij  Sleutelstad

Anand Siwpersad (duo-raadslid) 

ChristenUnie

Albert Brink (duo-raadslid)