Gemeenteraad - Maak kennis met de Leidse gemeenteraad /Raadscommissies / Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Onderwerpen

In de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bestuur en Dienstverlening
 • Publieksparticipatie
 • Wijkmanagement
 • Intergemeentelijke samenwerking (regiozaken)
 • Samenwerkingsverbanden
 • Publieke dienstverlening
Veiligheid en handhaving
 • Fysieke en sociale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Handhaving (m.u.v. milieu- en bouwhandhaving)
Bereikbaarheid
 • Langzaam verkeer
 • Autoverkeer
 • Openbaar vervoer
 • Leefomgeving
 • Parkeren (m.u.v. parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt en fietsenstallingen stationsgebied)
Omgevingskwaliteit
 • Duurzaamheid
 • Openbaar groen (Oostvlietpolder, Singelpark)
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Inzamelen huishoudelijk afval
 • Openbare verlichting
 • Bruggen en viaducten
 • Beheer wegen
 • Openbaar water
 • Milieuhandhaving

U kunt de vergaderdata en alle stukken waar deze commissie over vergadert, terug vinden op Politiek Portaal.

 

Samenstelling

Voorzitter: Eric Krijgsman
Commissiegriffier: Geertrude Haasnoot

Leden

In deze commissie zitten de volgende (duo-)raadsleden:

D66

Photo of Francien Zeggelt

Francien Zeggelt

Adresgegevens

Rijnsburgerweg 160
Leiden , 2333 AJ
Telefoon: 06-12405469
Photo of Antje Jordan

Antje Jordan

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-41182891

GroenLinks

Photo of Emma van Bree

Emma van Bree

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-19416039
Photo of Marleen Schreuder

Marleen Schreuder

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-46607406

VVD

Photo of Tom Leest

Tom Leest

Adresgegevens

p/a Stadhuis
Postbus 292
Leiden , 2300 AG
Telefoon: 06-52320088
Photo of Maarten Dirkse

Maarten Dirkse

Adresgegevens

p/a Stadhuis
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-24657585

PvdA

Photo of Abdelhaq Jermoumi

Abdelhaq Jermoumi

Adresgegevens

Sparrenrode 7
2317 CA Leiden
Telefoon: 06-41972545

CDA

Photo of Roeland Storm

Roeland Storm

Adresgegevens

p/a Stadhuis
Postbus 292
Leiden , 2300 AG
Telefoon: 06-47052864

Partij voor de Dieren

Photo of Martine van Schaik-Gerritsen

Martine van Schaik-Gerritsen

Adresgegevens

Ank van der Moerstraat 72
Leiden , 2331 HS
Telefoon: 06-18058079

SP

Photo of Antoine Theeuwen

Antoine Theeuwen

Adresgegevens

Rivierforel 42
2318 ME Leiden
Telefoon: 071-5215130 & 06-42475107

Partij Sleutelstad

Photo of Duo-lid Thijs Vos

Duo-lid Thijs Vos

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-38967196

ChristenUnie

Photo of Duo-lid Albert Brink

Duo-lid Albert Brink

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-34213233

Leiden Participeert

Photo of Duo-lid Anand Siwpersad

Duo-lid Anand Siwpersad

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden

Niet in de commissie benoemde woordvoerders

Naast raadsleden en duo-leden die formeel zijn benoemd als lid van een commissie, kent een commissie ook 'niet in de commissie benoemde woordvoerders'. Deze leden en duo-leden zijn geen lid van de commissie maar wanneer hun onderwerp aan bod komt, voeren zij het woord namens hun fractie.

Photo of Duo-lid Sander Sauvé

Duo-lid Sander Sauvé

Adresgegevens

Bronkhorststraat 3
2316 SW Leiden
Telefoon: 06-30731040
Photo of Duo-lid Marc Newsome

Duo-lid Marc Newsome

Adresgegevens

Kortenaerstraat 46
2315 TN Leiden
Telefoon: 06-17177859
Photo of Duo-lid Stijn Hemel

Duo-lid Stijn Hemel

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Photo of Duo-lid Marijke van den Berge

Duo-lid Marijke van den Berge

Adresgegevens

p/a Gemeenteraad Leiden
Postbus 292
2300 AG Leiden
Telefoon: 06-34213224