Commissie voor de Rekeningen

Onderwerp

De Commissie voor de Rekeningen heeft de volgende taken:

- Contact onderhouden met de Rekenkamercommissie;
- Coördineren controle jaarrekening door de Raad
  (de raadscommissies nemen de inhoudelijke controle voor hun rekening);
- Aanspreekpunt voor de onderzoeken conform artikel 213a;
- Aanspreekpunt voor de accountant.

Samenstelling

Voorzitter: Dorien Verbree

Commissiegriffier: Anne-Marie Heijnen

In deze raadscommissie zitten de volgende raadsleden:

D66

Vahit Köroğlu

GroenLinks

Gebke van Gaal

VVD

Dorien Verbree

PvdA

Tiny Klever

CDA

Joost Bleijie

Partij voor de Dieren

Lianne Raat

SP

Antoine Theeuwen (pl. vzt)

Partij Sleutelstad

Anand Jitan

ChristenUnie

Pieter Krol