Inspreken bij een raadscommissie

Wat is inspreken?

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. De raadsleden wegen alle meningen en informatie mee in hun besluit over een raadsvoorstel. Op deze manier helpt u de gemeenteraad bij het vertegenwoordigen van de bevolking van Leiden.

Wanneer kan ik inspreken?

Alle raadsbesluiten worden voorbereid in een van de raadscommissies. De vergadering van de raadscommissie is dan ook het moment dat u kunt inspreken. Bij een gemeenteraadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken. Er zijn vier raadscommissies met elk hun eigen onderwerpen:

Wanneer u bij de raadscommissie komt inspreken, richt u zich tot de gemeenteraadsleden, niet tot het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden zijn degenen die in deze fase het besluit nemen over het plan dat op de agenda staat.

Waarover kan ik inspreken?

Op Politiek Portaal vindt u de vergaderkalender, de onderwerpen die worden besproken in de commissievergaderingen en de bijbehorende stukken. U kunt inspreken bij:

  • een onderwerp dat op de agenda staat. Let op! Sommige onderwerpen worden in twee keer besproken. De eerste keer dat het onderwerp op de agenda staat, kunt u inspreken en uw mening over het plan geven: dit heet ‘horen insprekers’. De tweede keer bespreekt de commissie het plan inhoudelijk, dan kunt u niet meer inspreken. 
  • een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar inhoudelijk wel bij de commissie hoort. Dit kan tijdens het agendapunt ‘Burger aan het woord’.
Hoe kan ik mij aanmelden?

Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen? Meld u dan aan via het aanmeldformulier. De deadline voor het aanmelden is uiterlijk 12.00 uur de dag vóór de commissievergadering.

Op het formulier kunt u aangeven tijdens welke vergadering u wilt inspreken, over welk onderwerp en via welke manier. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van de griffie een e-mail met verdere informatie en instructies.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiden.nl of 06 36 16 25 75.

Hoe kan ik inspreken?

Er zijn drie verschillende manieren waarop u kunt inspreken.

  1. U komt naar de commissievergadering en spreekt in bij de start van de behandeling van het  agendapunt. De raadsleden kunnen u vervolgens verduidelijkende vragen stellen. Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM ter voorkoming van de verspreiding van het Corona-virus in acht genomen.
  2. U stuurt een geschreven tekst in. Deze wordt toegevoegd aan de documenten voor de commissievergadering in Politiek Portaal.
  3. U stuurt een opgenomen video in. Deze wordt toegevoegd aan de documenten voor de commissievergadering in Politiek Portaal

U heeft 5 minuten spreektijd. Uw inspreektekst mag daarom ongeveer 600 woorden of één A4 zijn.

Tip! Als u via een vooraf opgenomen video of een geschreven tekst inspreekt, kunnen de raadsleden niet met u in gesprek gaan tijdens de vergadering. Wij raden u daarom aan minimaal 5 dagen voor de vergadering uw tekst of video op te sturen. Dan hebben de raadsleden voldoende tijd om uw bijdrage te bekijken en u eventueel vragen te stellen per e-mail. Als u deze op tijd beantwoordt, kunnen de raadsleden uw antwoorden betrekken in hun voorbereiding op het debat.

Inspreken bij een digitale vergadering

Let op! De commissie Werk en Middelen vergadert op 3 september 2020 digitaal. Dit betekent dat de raadsleden via een videoverbinding in de debat gaan. Wilt u tijdens deze vergadering inspreken? Dan kan dat via één van de volgende opties:

  1. Live inspreken via Microsoft Teams vanuit uw eigen huis
  2. Live inspreken via Microsoft Teams op het Stadskantoor in een aparte ruimte
  3. U stuurt een geschreven tekst in. Deze wordt aan de lijst met stukken voor de vergadering toegevoegd zodat de raadsleden hem kunnen lezen.
  4. U stuurt een opgenomen video in. Deze wordt aan de lijst met stukken voor de vergadering toegevoegd zodat de raadsleden hem kunnen bekijken.

Lees hier meer over hoe de manieren van inspreken bij een digitale vergadering.

Openbaarheid vergaderingen

Alle raads- en commissievergaderingen zijn openbaar: ze worden opgenomen en live uitgezonden. Ook kunt u de vergaderingen in Politiek Portaal terugkijken.