Inspreken bij een raadscommissie

Inspreken bij een raadscommissie kan op drie manieren:

  • Inspreken over een bepaald agendapunt
  • Inspreken over een plan
  • Inspreken bij 'Burger aan het woord'

 

Inspreken over een bepaald agendapunt

U spreekt in vlak voor het moment waarop de commissieleden het agendapunt gaan bespreken. In de agenda staan indicatieve tijdstippen, zodat u ongeveer weet hoe laat u aan de beurt bent.

Inspreken over een plan

Plannen worden door een raadscommissie in twee fasen besproken. In de eerste fase worden insprekers gehoord en kunnen insprekers hun mening over het plan geven. Raadsleden kunnen dan aan de hand van het betoog van de inspreker verduidelijkende vragen stellen. Alle inspraakreacties worden door de verschillende fracties meegewogen in het bepalen van hun standpunt. In de tweede fase vindt dan ook in een volgende commissie de inhoudelijke bespreking van het plan plaats. U kunt dan niet meer inspreken over dit onderwerp.

Burger aan het woord

Bij het agendapunt ‘Burger aan het woord’ is het mogelijk om in te spreken over onderwerpen die NIET op de agenda staan, maar WEL tot het taakveld van de commissie behoort. 

Vier commissies

Er zijn vier raadscommissies met elk hun eigen onderwerpen:

Raadscommissie Werk en Middelen

Wilt u inspreken bij een agendapunt, ten aanzien van een plan of als Burger aan het woord, lees dan de Regels en tips voor het inspreken (PDF). Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de griffie.