Inspreken bij een raadscommissie

Wat is inspreken?

Door in te spreken kunt u de gemeenteraad vertellen wat u van een plan vindt en of u vindt dat de raad voor of tegen een plan moet stemmen, of het plan moet (laten) aanpassen. Alle inwoners van Leiden mogen komen inspreken. De raadsleden wegen alle meningen en informatie mee in hun besluit over een raadsvoorstel. Op deze manier helpt u de gemeenteraad bij het vertegenwoordigen van de bevolking van Leiden.

Wanneer kan ik inspreken?

Alle raadsbesluiten worden voorbereid in een van de raadscommissies. De vergadering van de raadscommissie is dan ook het moment dat u kunt inspreken. Bij een gemeenteraadsvergadering is het niet mogelijk om in te spreken. Er zijn vier raadscommissies met elk hun eigen onderwerpen:

Wanneer u bij de raadscommissie komt inspreken, richt u zich tot de gemeenteraadsleden, niet tot het college van burgemeester en wethouders. De raadsleden zijn degenen die in deze fase het besluit nemen over het plan dat op de agenda staat.

Waarover kan ik inspreken?

Op Politiek Portaal vindt u de vergaderkalender, de onderwerpen die worden besproken in de commissievergaderingen en de bijbehorende stukken. U kunt inspreken bij:

  • een onderwerp dat op de agenda staat. Let op! Sommige onderwerpen worden in twee keer besproken. De eerste keer dat het onderwerp op de agenda staat, kunt u inspreken en uw mening over het plan geven: dit heet ‘horen insprekers’. De tweede keer bespreekt de commissie het plan inhoudelijk, dan kunt u niet meer inspreken. 
  • een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar inhoudelijk wel bij de commissie hoort. Dit kan tijdens het agendapunt ‘Burger aan het woord’.
Hoe kan ik mij aanmelden?

Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen? U kunt u aanmelden door dit formulier in te vullen. De deadline voor het aanmelden is uiterlijk 12.00 uur de dag vóór de dag van de commissievergadering.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van de griffie een e-mail met verdere informatie en instructies.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiden.nl of 06 36 16 25 75.

Hoe kan ik inspreken?

Meer informatie over de verschillende manieren van inspreken vindt u op de pagina: de verschillende mogelijkheden om in te spreken. Een aantal vergaderingen vinden nog digitaal plaats. Kijk daarvoor op de pagina: de vier mogelijkheden om digitaal in te spreken.

Alle raads- en commissievergaderingen zijn openbaar: ze worden opgenomen en live uitgezonden. Ook kunt u de vergaderingen in Politiek Portaal terugkijken.