Archief (BIS, is volledig t/m augustus 2015):

  • 20 oktober 2009
    • Erratum burgemeestersbesluit convenant ketenaanpak jeugd 2009-2012 (BB 09.031) (PDF, 26 KB) (WORD, 27 KB)

Collegebesluiten

Hier vindt u de openbare besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders.

De documenten van de openbare besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders vanaf 1 november 2016 zijn opgenomen in het Politiek Portaal.

 

 

Geen nieuws beschikbaar