Referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD

Op 6 maart 2019 ontving de gemeenteraad een inleidend referendumverzoek over de Nota van Uitgangspunten LEAD. De initiatiefnemers zijn het niet eens met uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders aan de raad heeft voorgesteld in deze nota.

Het project LEAD is de ontwikkeling van de locatie aan de Willem de Zwijgerlaan waar nu het KPN-kantoor en uitvaartcentrum Monuta staan. In het voorstel staan de kaders waar de ontwikkeling aan moet voldoen. Op de webpagina van de gemeente kunt u meer lezen over het project. Op de pagina achtergrond referendumverzoek LEAD vindt u de stappen die al gezet zijn in het referendumproces. Het proces is uitgelegd op de pagina Hoe werkt een referendumverzoek.

 

Laatste stand van zaken

Het referendumverzoek zit nu in de tweede fase. Van 15 april tot en met 26 mei konden Leidenaren van 18 jaar en ouder het verzoek ondersteunen. De gemeente zorgde voor locaties waar bewoners hun handtekening konden zetten en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst digitaal konden ondertekenen.

De mogelijkheid het referendumverzoek te ondersteunen is nu gesloten. Er zijn in totaal 4.022 geldige steunverklaringen ingediend.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 juni het definitief referendumverzoek niet ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er geen referendum komt. Daarna stelde de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vast.

De referendumkamer maakt een evaluatie van het referendumproces: is alles goed verlopen en zijn er leerpunten voor een volgende keer? Deze evaluatie volgt na de zomer.

Alle stappen die tot nu toe gezet zijn in de procedure van dit referendumverzoek, zijn te vinden op de pagina achtergrond referendumverzoek Nota van Uitgangspunten LEAD.

Laatste nieuws over het referendumverzoek

Geen nieuws beschikbaar