Hoe werkt een referendumverzoek?

Als iemand die in Leiden woont, wil weten wat de bewoners denken over een besluit dat de gemeenteraad van plan is te gaan nemen, dan kan hij of zij een referendumverzoek doen: een vraag om een referendum te organiseren.

Van het moment dat iemand het idee heeft om een referendum aan te vragen tot dat er misschien een referendum georganiseerd wordt, is er een aantal stappen te nemen. Bij elke stap kunnen de inwoners van Leiden hun steungeven en na elke stap neemt de gemeenteraad als verkozen vertegenwoordiger van de inwoners het uiteindelijke besluit.

Alle stappen zijn vastgelegd in de referendumverordening.

 

Stappen in een referendumverzoek

 

Stap 1: Inleidend referendumverzoek

Een inwoner van Leiden die wil dat er een referendum komt, dient hiervoor een inleidend referendumverzoek in bij de gemeenteraad. Om zeker te weten dat meer mensen een referendum willen, moet hij of zij er voor zorgen dat minimaal 750 inwoners van Leiden van 18 jaar en ouder het verzoek steunen door hun handtekening te zetten.

Besluit 1:

De gemeenteraad beslist of het verzoek genoeg gesteund is en of het onderwerp geschikt is voor een referendum. Hierover krijgt de raad advies van de referendumkamer, een speciale onafhankelijke commissie.

Stap 2: Definitief referendumverzoek

Om te kijken of het referendum echt gesteund wordt door een groot deel van de stad, moeten in stap twee binnen zes weken 5.000 handtekeningen verzameld worden. De gemeente zorgt voor locaties waar de handtekeningenlijsten voor ondertekening klaar liggen en voor een webpagina waar mensen met hun DigiD de lijst digitaal kunnen ondertekenen.

Besluit 2:

De gemeenteraad beslist na stap twee of er werkelijk een referendum komt.

Stap 3: Eventueel referendum

Het referendum wordt georganiseerd door de gemeente. Inwoners van Leiden van 18 jaar en ouder mogen stemmen. Dit gaat net als bij andere verkiezingen, met een stempas en stembureaus.

Besluit 3:

De gemeenteraad beslist over het voorstel. De uitslag van het referendum wordt bij het besluit zeer serieus meegewogen.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Stappen in een referendumverzoek Stap 1: Inleidend referendumverzoek Een inwoner van Leiden die wil dat er een referendum komt, dient hiervoor een inleidend referendumverzoek in bij de gemeenteraad. Om zeker te weten dat meer mensen een referendum willen,

Meer informatie

Meer informatie is te vinden bij de veelgestelde vragen.