Ontwikkeling in de Lammenschansdriehoek

donderdag, 30 mei 2019

De gemeente wil dat de eigenaren van de grond in de Lammenschansdriehoek de komende jaren veel nieuwe woningen en bedrijfspanden bouwen.

De gemeenteraad vroeg in de vergadering van 23 mei extra aandacht voor energieneutraal bouwen, street art en meer ruimte voor horeca en dienstverlening.

De Lammenschansdriehoek is het gebied tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg en de spoorlijn. In dit gebied wil de gemeente de komende jaren veel nieuwe woningen en bedrijfspanden laten bouwen. Omdat de grond niet van de gemeente is maar van andere eigenaren, stelde de raad een ontwikkelstrategie vast. Daarin staat heel ruim beschreven wat er mogelijk is op verschillende plekken in het gebied. De eigenaren zien wat er mogelijk is op hun grond en kunnen dit verder uitwerken.

De ontwikkelstrategie werd in 2012  gemaakt en in 2016 al een keer bijgewerkt. Nu werd er weer een nieuwe versie vastgesteld. De verschillende versies zijn nodig omdat de omstandigheden veranderen met de tijd, en er nieuwe inzichten zijn. Zo is er nu alweer veel meer mogelijk op het gebied van duurzaamheid.


Plaats op: